Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/8039
Title: CІНТАКСІС СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Authors: Лясовіч, Святлана Міхайлаўна
Issue Date: 2008
Description: Вучэбна-метадычны комплекс уключае ў сябе курс лекцый па сінтаксісе бе- ларускай мовы, матэрыялы для практычных заняткаў; пададзены тэсты, якія можна выкарыстаць для бягучага і выніковага кантролю; пытанні для самастой- най працы студэнтаў; слоўнік паняццяў да кожнай тэмы і спіс літаратуры па дысцыпліне.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/8039
Appears in Collections:Учебно-методические комплексы

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВМК Сінтаксіс Лясовіч С.М..pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.