Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27523
Title: Ідэалагічная праграма храмабудаўніцтва ордэна езуітаў у кантэксце гісторыі архітэктуры Беларусі
Other Titles: IDEOLOGICAL TEMPLE BUILDING PROGRAM OF THE JESUIT ORDER IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF ARCHITECTURE OF BELARUS
Authors: Габрусь, Т. В.
GABRUS, T.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2021
Храмабудаўніцтва
Езуіты
Стыль барока
Архітэктурная адукацыя
Узаемаўплыў буудаўнічых традыцый
Temple building
Jesuits
Baroque style
Architectural education
The relationship of building traditions
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Габрусь, Т. В. Ідэалагічная праграма храмабудаўніцтва ордэна езуітаў у кантэксце гісторыі архітэктуры Беларусі / Т. В. Габрусь // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – С. 202.
Abstract: Артыкул прысвечаны асвятленню ролі ордэна езуітаў у фарміраванні эстэтычнй канцэпцыі сусветнага архітэктурна-мастацкага стылю барока і ў манументальным храмабудаўніцтве Беларусі ў прыватнасці=The article is devoted to the role of the Jesuit order in the formation of the aesthetic concept of the world baroque style and in the monumental temple building in Belarus.
Description: ГІСТОРЫЯ ПОЛАЦКАГА ЕЗУІЦКАГА КАЛЕГІУМА – АКАДЭМІІ Ў СІСТЭМЕ ЕЎРАПЕЙСКІХ АДУКАЦЫЙНЫХ ТРАДЫЦЫЙ
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27523
ISBN: 978-985-531-737-2
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Габрусь Т.В._с-202-210.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.